Perkhidmatan Pengembangan
Pengembangan adalah teras perkhidmatan Jabatan Pertanian dan ia merupakan sistem penyampaian (delivery system) jabatan. Sistem Pengembangan Tekno Pertanian (SPTP) adalah sistem pengembangan berstruktur dan berjadual yang memberi fokus kepada pemindahan dan pengamalan teknologi pertanian berdasarkan kepada keperluan kumpulan sasar, peringkat aktiviti dan keadaan setempat. SPTP menekankan kepada latihan kepakaran agen pengembangan serta lawatan pengembangan petani secara berjadual mengikut kalender tanaman dan peringkat pelaksanaan projek.

Artikel Terkini

Selamat Datang ke


Latest updates news (2024-06-18 18:41):

314 blood sugar level high cnq | does having covid wzm affect blood sugar | free trial sucralose blood sugar | is 160 a good blood sugar level after eating Ne3 | blood sugar level diabeties eOb | does flax seed raise UnN blood sugar | low blood sugar symptom nLc checker | low blood sugar foods that help Fo1 fast | how much insulin to take if gwJ blood sugar is 267 | hdl cholesterol also called blood sugar fv2 fasting | blood sugar nA7 184 after eating | does pickles raise HwP blood sugar | can claritin cause 2zr high blood sugar | will working FpY out lower my blood sugar | foods to keep blood sugar up 99w | sulindac diabetes dv2 side effects blood sugar | blood sugar level high after exercise Hls | what is high fasting blood sugar yre test | does c3b seroquel affect blood sugar | orange increase Rci blood sugar | does low blood sugar cause muscle tension xxe | morning blood sugar M4A of 135 | drinking coke FAL lowers blood sugar | blood Mxc sugar is 89 what is a1c | can iron cause low blood sugar m7P | pregnancy blood D5U sugar levels low | is 253 212 blood sugar level high | ATL fasting blood sugar 63 | carvedilol C5R causes blood sugar | 5 percent WOn blood sugar | does high blood 9zO sugar make you nauseous | 42 things that OhO affect blood sugar | does blood sugar increase in eCJ covid | 176 4IV blood sugar to mmol | kidney disease and diabetics drop in blood sugar PjR | nzg normal blood sugar levels for adults without fasting | the worst foods GrC to eat to lower your blood sugar | can high blood sugar make X5w contacts blurry | best food for people with high blood sugar 9Ld | does moderna fi6 affect blood sugar | fasting before v6U blood sugar level test | reduce dangerous blood Dei sugar levels | blood sugar levels daily Lfu graph | walgreen go blood AnT sugar | high cortisol and 7QS low blood sugar | can i have v8i high blood sugar and not be diabetic | furosemide high blood sugar qvR side effects | healthy blood sugar level after qw9 1 hour glucose test | can magnesium sulfate cause high blood sugar rAK | 94b is sugar good for diet low blood sugar