Akta Racun Makhluk Perosak 1974

Racun makhluk perosak ialah racun makhluk yang meliputi semua racun serangga, racun kulat, racun rumpai, racun tikus, racun siput dan racun makhluk lain yang digunakan dalam bidang pertanian, sektor kesihatan umum, sektor perhutanan dan yang digunakan dalam rumah.

 

Akta Racun Makhluk Perosak 1974 ialah satu undang-undang yang digubal bagi mengawal berbagai aspek yang berkaitan dengan racun makhluk perosak yang mana meliputi :

  • Pengimportan, pengilangan racun makhluk perosak melalui pendaftaran dan pengeluaran permit.
  • Pengawalan, penjualan dan penyimpanan melalui kaedah-kaedah pelesenan.
  • Pengawalan residu racun makhluk perosak dalam bahan makanan, melalui cerakinan dan persampelan hasil pertanian.
  • Menjalankan penyiasatan berkaitan dengan kes-kes keracunan yang disebabkan oleh racun makhluk perosak.
  • Penguatkuasaan undang-undang berkaitan.
  • Pengawalan iklan racun makhluk perosak di media masa.
  • Pengawalan label racun makhluk perosak melalui Peraturan Perlabelan.
  • Pengawalan pengendali kawalan makhluk perosak.

Skim pendaftaran racun makhluk perosak adalah bertujuan menentukan racun makhluk perosak yang dipasarkan adalah berkesan seperti mana didakwa oleh pihak syarikat yang mendaftar dan selamat dikendalikan dengan syarat segala garis panduan dan peraturan penggunaannya dipatuhi.

 

Pendaftaran juga bertujuan untuk memastikan racun makhluk perosak yang didapati di pasaran itu mengandungi perawis aktif tertentu dalam kuantiti yang betul seperti yang dinyatakan di label dan dalam perumusan-perumusan yang sesuai dan diisi dalam bekas-bekas yang sesuai dan berlabel.

 

 

Pangkalan data ini menyenarai lebih kurang 2000 perawis dan mengandungi maklumat kod tarif untuk setiap perawis aktif yang mana kod ini akan digunakan untuk bahan-bahan teknikal racun makhluk perosak. Kod Tarif produk-produk yang telah dirumuskan untuk dipasarkan terus kepada pengguna juga turut disediakan. Kod tarif yang digunakan dalam pangkalan data ini adalah berasaskan Perintah Duti Kastam 2017.

http://www.portal.doa.gov.my/jadual1armp/schedule

Sistem Maklumat Racun Perosak (SISMARP) telah diwujudkan bertujuan untuk memberi maklumat mengenai pengesyoran racun perosak bagi sektor pertanian. Petani, pengusaha ladang serta agen pengembangan pertanian boleh membuat rujukan melalui SISMARP untuk mendapatkan maklumat racun perosak berdaftar yang disyorkan untuk tanaman atau kawalan perosak yang tertentu.

http://www.portal.doa.gov.my/sismarp/welcome

  1. Surat Pekeliling LRMP 07/2020 – Prosedur dan Garis Panduan Pendaftaran Semula Racun Makhluk Perosak
Latest updates news (2024-06-18 18:41):

mUw random blood sugar after 3 hours | does sucralose hai effect blood sugar and insulin sensitivty | racing heart low blood sugar Plb | morning blood sugar levels non diabetic 6NV | high blood sugar levels pass 9wJ out | does vopper help with blood sugar 27y | what can help my blood 9WE sugar go down | is 144 blood sugar GnK high after eating | is being cold a sign of low blood sugar qkz | medication that 9Af can raise blood sugar | blood sugar of hMU 40 | what euQ normal blood sugar after eating pizza | vitamins 4iy to raise blood sugar | how to Vzj check canine blood sugar | canadian pre diabetic SBv blood sugar levels | low blood sugar rYu ka ilaj | is Apt 99 blood sugar too low | which nxf organ regulates blood sugar | dehydration cause low vJX blood sugar | covid vaccine tAD blood sugar spike | blood sugar 92W test for diabetes | blood 9sd sugar levels before lunch | my diabetic son s blood mAc sugar at 160 | units of insulin to decreases blood sugar 1pB by 350 | 6BN fasting blood sugar cpt code | coconut oil after carbs Ytz lowers blood sugar | apple cider vinegar hWv effect on blood sugar | kidney blood for sale sugar | blood sugar mjC level 174 after eating | does 2Ct hypo mean low blood sugar | taking metformin use this household food 6dv to lower blood sugar | what should i eat when i NJr have low blood sugar | safe blood sugar level for surgery OeW | blood m1p sugar test strips recall | 9yn american diabetes association guidelines normal blood sugar levels | how fast VhO does soda raise blood sugar | m0t does matcha reduce blood sugar | normal ekv non diabetic blood sugar range | inn will gaba gamma increase blood sugar | what Hia high blood sugar feels like | what foods can raise MT2 your blood sugar | random z7O blood sugar 240 means | diabetes glucose high blood sugar OsX levels | is shaking 08R hands always low blood sugar | can premarin cream effect fasting blood sugar WXT | e7w can illness cause high blood sugar | blood sugar AG6 and coronary heart disease | levaquin fr6 out of system blood sugar will stsbilize | does YFo infection increase blood sugar levels | blood sugar rising while fasting dry BKH mouth