GEOTANAMAN

Sistem GeoTanaman atau Sistem Geoinformasi Tanaman Makanan Negara adalah sistem yang dibangunkan menggunakan konsep service oriented architecture yang boleh diakses melalui web dan mobile untuk mendapatkan maklumat, mengurus, menganalisis dan memaparkan maklumat geospatial tanaman makanan negara.

GeoTanaman dibangunkan untuk menyimpan, mengurus, mengemaskini, menganalisis dan membekalkan maklumat dan data guna tanah Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. Sistem ini dibangunkan untuk memudah cara pengurusan maklumat gunatanah pertanian melalui aktiviti penyeragaman, pengemaskinian, perkongsian dan capaian maklumat dan data gunatanah secara atas talian. Ianya mewujudkan pangkalan data bersepadu yang teratur, seamless dan yang sentiasa dikemaskini untuk memudahkan perkongsian antara agensi melalui capaian secara atas talian.

GeoTanaman dibangunkan berasaskan ciri-ciri pembangunan aplikasi yang interaktif, responsif dan mesra pengguna. GeoTanaman membolehkan pengguna untuk membuat carian secara interaktif dan melakukan analisis mudah spatial. Di samping itu, GeoTanaman turut menyediakan pelbagai fungsi lain seperti paparan maklumat statistik, peta, carta atau grafik. Ia juga mempunyai pautan kepada aplikasi yang berkaitan dengan geospatial.

Fokus utama GeoTanaman adalah untuk memperkasakan lagi ekonomi usahawantani khususnya dan rakyat amnya dalam mendapatkan bekalan makanan yang berkualiti dan selamat dimakan. Melalui Sistem GeoTanaman, Jabatan Pertanian dapat merangsang ekonomi usahawantani dalam meningkatkan pasaran tanaman makanan negara ke pasaran luar negara melalui analisis pengeluaran secara spesifik di lokasi ladang, perancangan penanaman dan pengeluaran berdasarkan permintaan kebangsaan dan tempatan. Padanan pasaran atau e-dagang secara terus di antara usahawan tani dengan pengeksport juga boleh dicapai secara online melalui Sistem Geotanaman ini.

Selain itu, Sistem GeoTanaman merupakan aplikasi yang komprehensif dengan mengintegrasikan teknologi sumber terbuka yang melibatkan maklumat geospatial dan bukan spatial di dalam satu persekitaran ICT yang boleh menjimatkan kos serta sumber pembangunannya, mesra pengguna, interaktif dan mudah difahami. Sehubungan itu, sistem GeoTanaman memudahcara pengurusan maklumat gunatanah pertanian melalui aktiviti penyeragaman, pengemaskinian, perkongsian dan capaian maklumat dan data gunatanah secara atas talian antara agensi. Manakala pelanggan data spatial Jabatan Pertanian boleh membuat perolehan data secara atas talian, di mana sistem ini telah mendapat kelulusan dari Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) dan Jabatan Akauntan Negara dalam melibatkan pembayaran secara atas talian.

 

Pautan : geotanaman.doa.gov.my

Latest updates news (2024-06-18 18:50):

what do gummies with NH3 cbd do | cbd I0I gummies strawberry lemonade | cbd ATV gummies in walmart | empire bsF wellness cbd gummies | biogold cbd gummies j5l for quitting smoking | cbd gummy hfQ help with hypertension | cbd gummies with lab hMA results | cbd h49 gummies and statins | are royal blend cbd gummies legit eIt | cbd gummies Cnb in orlando | free shipping kannaway cbd gummies | what happens Yrq if you eat too many cbd gummies | are all oaf cbd gummies equal | where to buy green apple cbd nHH gummies | sugar free gluten free cbd gummies f4I | oil cbd gummies for sale | cbd isolate cbd vape gummy | dragons den cbd gummy Ful bears | cbd 750 mg gummies N5I | bio spectrum RTC cbd gummies 250mg | how to make G2q cbd gummy bears with jello | best cbd gummies to quit smoking EgU shark tank | bacon flavored JXb cbd gummies for dogs | cbd gummies heart oKt palpitations | 0mW dr oz recommended cbd gummies | whoopie goldberg cbd gummies f19 | side effects of cbd gummy VuR | super cbd gummies hair b04 loss | are AlA cbd gummies illegal uk | where do TC0 i get cbd gummies | livewell cbd gummies free shipping | are cbd jIm gummies legal in us | cbd gummies dFp for cholesterol | heliopure cbd gummies free shipping | sunset fhk cbd gummies sample pack | 4J4 purekana cbd gummies reviews tinnitus | 2iH cbd gummies average price | kush queen cbd gummies ITq | what is cbd gummies good KpG for | do cbd gummies work for e5A back pain | orange county cbd gummies GpY reviews | R6C gummy cbd tincture 500mg | whole leaf cbd square kKl gummies | is it okay to take a cbd VgD gummies every night | strong wU0 cbd gummies anxiety | mPl cbd infusionz gummies review | cbd gummies compared to thc wkP gummies | how long does a 3Qm cbd gummy work | cbd Rl8 gummies and side effects | chill gummies cbd per gummy fb0