Lesen Pengendali Kawalan Makhluk Perosak

Seseorang yang mempunyai, mengendalikan atau menguruskan suatu syarikat atau perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak yang terlibat dalam menjalankan pengendalian kawalan makhluk perosak ke atas harta orang lain bagi upah, hendaklah memiliki suatu Lesen Pengendali Kawalan Makhluk Perosak yang dikeluarkan oleh Lembaga.

Permohonan untuk Lesen Pengendali Kawalan Makhluk Perosak hendaklah dibuat secara bertulis kepada Lembaga Racun Makhluk Perosak melalui Borang B dan disertakan dengan fi permohonan sebanyak RM400.00.

Lesen Pengendali Kawalan Makhluk Perosak tidak boleh dipindahkan miliknya dan dikeluarkan tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut : 

  1. Melainkan jika dibatalkan atau digantung telebih dahulu, lesen ini adalah sah selama tempoh dua (2) tahun dari tarikh lesen dikeluarkan. 
  2. Lesen ini hendaklah dipamerkan pada sepanjang masa di premis yang dinyatakan dalam lesen ini. 
  3. Tiada seorang pun boleh menjalankan suatu syarikat/perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak selain di premis yang dinyatakan dalam lesen ini. 
  4. Lembaga tidak akan mengeluarkan Lesen Pengendali Kawalan Makhluk Perosak sehingga pemohon, atau seorang pemakai racun makhluk perosak yang bekerja di bawahnya, yang menjalankan atau menyelia penjalanan pengendalian kawalan makhluk perosak di atas harta orang lain bagi upah, ialah pemakai racun makhluk perosak berlesen. 
  5. Pemegang lesen hendaklah memohon kepada Lembaga berkenaan dengan apa-apa pertukaran dalam alamat bagi syarikat/perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak itu sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pertukaran itu, disertakan dengan satu (1) salinan Lesen untuk Menjual dan Menyimpan untuk Penjualan Racun Makhluk Perosak yang dikeluarkan oleh Pegawai Pelesenan Racun Makhluk Perosak dan, dalam hal perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak, lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan yang berkenaan bagi premis yang baru. 
  6. Pemegang lesen hendaklah memaklumkan kepada Lembaga berkenaan dengan apa-apa perubahan mengenai pemakai racun makhluk perosak berlesen yang bekerja di bawahnya dalam tempoh 10 hari daripada perubahan itu. 
  7. Lembaga Racun Makhluk Perosak boleh, sebagai tambahan kepada syarat-syarat di atas, mengenakan apa-apa syarat yang lain yang difikirkannya perlu.

Pegawai Penghubung

Nama: Encik Mohamad Rizalasri bin Che Hashim
No. Telefon: 03-2030 1457
No. Faks: 03-2994 7001
Emel: rizalasri[at]doa[dot]gov[dot]my
Alamat: Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja
  Jabatan Pertanian,
  Tingkat 4-6 Wisma Tani,
  Jalan Sultan Salahuddin,
  50632 Kuala Lumpur.
Latest updates news (2024-05-17 20:46):

how long do cbd 8sT gummies stay fresh | boost cbd gummies review jUg | cannablast premium 5to cbd gummies | oros cbd official gummie | smiles most effective cbd gummy | do cbd gummies fty really work | trying cbd gummies maz for the first time | original 420 z6n cbd gummies | enveed CdR cbd gummies review | 30 Kgv mg cbd with melatonin gummies | sparkling pear KfQ cbd gummies | how many cbd gummies in 3000 r0l mg jar | medigreen cbd gummies Sei near me | garden of eden cbd gummies abQ | kangaroo cbd gummies 6d3 500mg | ardease hemp cbd GMf gummies | 1LJ cbd gummies no thc for anxiety | uly ciO cbd gummies scam | cbd official gummies 15401 | o2Q cbd gummies for copd reviews | pioneer woman 2YX cbd gummies | where can i buy 9GM green roads cbd gummies | can i take rV8 cbd gummies on an international flight | most effective cbd gummies minnetonka | making gummies with xaB cbd isolate | cbd gummy for sale effect | power health cbd gummies Vyg | wellness cbd gummies Sed 300mg | how many cbd gummies to get Ut8 high | healing resources cbd gXw gummies | sigma cbd gummies cbd vape | free cbd 0Au gummies sample | Mlj full spectrum cbd thc gummies | pure vera nXK cbd gummies reviews | cbd gummies w1m for quitting smoking cigarettes reviews | where to buy 4aO serenity cbd gummies | cbd urG gummie for anxiety | delta 8 cbd 238 gummies uk | top 10 cbd Orx gummie brands | naproxen and cbd gummies tnG | does just cbd gummies pk0 contain thc | cbd SUf gummy high reddit | openeye low price cbd gummies | johnny depp cbd gummies cLC | cbd gummies 4uq help anxiety | JQ3 md choice cbd gummies reviews | buy white label go7 cbd gummies | just cbd Emt gummy store | wfu green gorilla cbd gummies amazon | cbd gummies for focus and LX7 concentration