Program Rezeki Tani

Program Rezeki Tani merupakan sebuah program pembasmian kemiskinan dan peningkatan pendapatan yang diselaraskan pelaksanaannya oleh Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI).

 • membantu meningkatkan pendapatan peserta melalui projekprojek ekonomi yang melibatkan aktiviti pengeluaran / pemprosesan / pengedaran / pemasaran berkaitan pertanian, penternakan dan perikanan;
 • (mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran serta daya saing peserta melalui latihan-latihan di bawah Program Rezeki Tani; dan
 • mengenal pasti peserta-peserta yang berpotensi untuk dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi.

Bantuan melalui pemberian in-kind dan latihan mengikut keperluan projek peserta dengan nilai maksimum RM10,000.

Kriteria peserta projek adalah sepertimana berikut :

 • berdaftar dalam Sistem eKasih dengan pendapatan isi rumah sehingga 20% selepas had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa;
 • berminat, berpengalaman, berkemahiran atau sedang menjalankan aktiviti pengeluaran / pemprosesan / pengedaran / pemasaran berkaitan pertanian, penternakan dan perikanan;
 • peserta tidak pernah menerima sebarang bantuan ekonomi (tertakluk kepada pertimbangan Jabatan dan Agensi pelaksana); dan
 • Peserta berumur di antara 18 hingga 60 tahun.

Projek-projek ekonomi yang dilaksana hendaklah memberi tumpuan kepada jenis-jenis projek yang mengeluarkan hasil dalam tempoh yang pendek (Quick Win Project) iaitu di antara 3 hingga 6 bulan pelaksanaannya, berpotensi memberi pulangan yang baik, produk yang mudah dipasarkan, berdaya maju (viable), berdaya tahan (sustainable) serta mengikut kesesuaian persekitaran dan tempat.

Skop Program Rezeki Tani merangkumi semua aktiviti-aktiviti seperti berikut:

 • pertanian bagi tanaman singkat masa;
 • penternakan bagi penambahan input projek sedia ada;
 • perikanan bagi penambahan input projek sedia ada;
 • pemasaran hasil pertanian, penternakan dan perikanan; dan
 • pemprosesan dan pemasaran produk makanan dan bukan makanan berasaskan pertanian termasuk jualan makanan dan minuman.

Permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan borang melalui Pejabat Pertanian Daerah terdekat dan negeri dimana usahawan beroperasi. Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

Seksyen Industri Asas Tani
Bahagian Pengembangan Pertanian
Jabatan Pertanian Malaysia

Latest updates news (2024-06-18 18:57):

best cbd gummies TYP for pain relief | the doctors 7 out of SPo 10 cbd gummies | can i give my dog a 9Nj cbd gummy | holistic farms cbd znK gummies | wellness cbd gummie bear 2FB 10mg | just cbd Faz delta 8 gummies | cbd gummies myh 10 mg | cbd gummy anxiety pills | koi cbd gummies 200mg 9vu | tko GrT cbd gummies review | pu6 cbd gummies lafayette la | fmo how many mg of cbd gummies to take | level good vDk cbd gummies | hemp bombs cbd gummies rBK 1050 mg | cbd 7ya gummies highest dose | does cbd gummies help with anger V6g | blue cbd gummies for C76 ed | royal blend nGV cbd gummies customer reviews | 0Go cbd gummies for flying anxiety | green HuY roads cbd gummies ingredients | VAd best way to eat cbd gummies | melatonin vs O2M cbd gummies | black eagle MWW cbd gummies | where can i buy cbd 1sU gummies near my location | cost edN of green otter cbd gummies | purekana cbd gummies for vDH sale | best cbd gummies on groupon review ljj | is cbd gummies good WYy for hair growth | fab cbd gummies review 8hJ | cbd online sale gummies scam | funky farms tropical fruit cbd gummies Xet | top rated cbd gummies at y8D has stations | does S7O kroger sell cbd gummies | platinum cbd gummy worms tQK | can you fail a drug test for aA3 eating cbd gummies | pure cbd gummies tzF los angeles | how long until cbd gummies take effect UK0 | big sale medigreens cbd gummies | KFo are cbd gummies effective for pain relief | best cbd gummies for high blood pressure GSk | is cbd Itv gummies legal in pa | greenleaf cbd gummies reviews Cy0 | cbd oil gummies in virginia 5z9 beach | better WoN delights cbd gummies | k2 life 79a cbd gummies | botanical farm cbd Xmi gummy | genuine cbd gummy driving | medusa cbd gummies doctor recommended | zenzi 6g5 cbd gummies uk | low price cbd gummies information