PENGENALAN

Portal ePengembangan merupakan satu platform interaktif dalam talian bagi memacu digitalisasi perkhidmatan awam, meyediakan ekosistem perniagaan yang kondusif serta mempercepatkan pemindahan maklumat dan teknologi pertanian melalui ketersediaan maklumat dihujung jari.

Portal ini boleh diakses oleh semua yang terlibat dalam industri agromakanan (golongan sasar dan agen pengembangan) mengikut tahap capaian pengguna dengan ciri keselamatan.

OBJEKTIF

File:Eo circle green number-1.svg - Wikimedia CommonsMemperkasa Perkhidmatan Pengembangan

File:Eo circle green number-2.svg - Wikimedia Commons Memudahkan Capaian Maklumat

File:Eo circle green number-3.svg - Wikimedia CommonsTANGANI ISU DAN CABARAN DALAM INDUSTRI AGROMAKANAN

CIRI - CIRI SISTEM

MESRA PENGGUNA

Boleh diakses dengan pelbagai peranti

ANTARAMUKA YANG MENARIK

Rekabentuk antaramuka yang interaktif, menarik, eksklusif  dan mesra pengguna

DWI-BAHASA

Terdapat dwi-bahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

MAKLUMAT SETEMPAT

Mudah capaian maklumat 

Objektif

  • Ia memperkasakan perkhidmatan pengembangan bagi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan petani/usahawan bagi memastikan pengeluaran yang mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan.

  • Ia memudahkan capaian maklumat serta menarik dan mengekalkan minat pengeluar makanan, pelabur dan sektor swasta secara berterusan untuk menyertai sektor agromakanan khususnya subsektor tanaman di sepanjang rantaian nilai.

  • Untuk menangani isu dan cabaran dalam industri agromakanan, sistem penyampaian perkhidmatan perlu diperkukuhkan dengan meningkatkan tahap kecekapan Agen Pengembangan melalui transformasi digitalisasi sektor awam

julia-koblitz-WbCZlA0JAfA-unsplash
kontan

Ciri - Ciri Sistem

  • Mesra Pengguna