Pengenalan Pertanian Komuniti

Program Pembangunan Pertanian Komuniti (PPPK) merupakan projek yang membantu isi rumah meringankan kos sara hidup dengan cara mengeluarkan sendiri bahan makanan melalui bimbingan Jabatan Pertanian dengan penglibatan pelbagai Jabatan dan Agensi yang berkaitan di peringkat Negeri dan Persekutuan.

Penyertaan penduduk dalam aktiviti pengeluaran bahan pertanian makanan boleh menambah pendapatan dan seterusnya mengurangkan kos sara hidup di bandar, pinggir pandar dan luar bandar selain mewujudkan peluang pekerjaan dan penjualan hasil pertanian (segar atau diproses) sebagai salah satu sumber pendapatan penduduk.

PPPK berperanan sebagai salah satu strategi untuk menggalakkan interaksi sosial antara penduduk tempatan selain membantu meningkatkan motivasi diri para peserta projek dengan kemampuan untuk membentuk komuniti sendiri dan bekerja secara berpasukan untuk menghasilkan produk makanan sama ada untuk kegunaan sendiri atau untuk dijual.

PPPK dilihat sebagai amalan mampan kerana ia memberi manfaat dari aspek sosial, ekonomi dan persekitaran kawasan seperti mengurangkan ‘ecological footprints’ dan ‘carbon footprints’ bandar, mengguna dan mengitar semula sisa dapur dan menjana peluang pekerjaan serta menyokong kepada keperluan makanan penduduk. PPPK menjadi medium penting untuk bekalan makanan tempatan secara berterusan, menjamin keselamatan dan kebersihan makanan serta membantu pengurusan persekitaran bandar yang menjurus ke arah kelestarian pertanian (sustainable agriculture).


1.  Warganegara Malaysia
2.  Berminat dan bersedia memberi komitmen sepenuhnya kepada pelaksanaan projek.
3.  Bagi projek kategori individu, dilaksanakan secara individu berkelompok (minimum 10 orang) di kawasan kediaman masing-masing.
4.  Bagi kategori usahawan, peserta mestilah menjalankan aktiviti jualan/pemasaran hasil pertanian, peralatan pertanian, input pertanian
5.  Bagi projek kategori komuniti, sekolah dan institusi, projek dilaksanakan secara berkumpulan dengan bilangan minima 10 orang peserta.
6.  Tapak projek perlu mendapat kebenaran pemilik tanah atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
7.  Mematuhi peraturan tempat kediaman yang berkuatkuasa
8.  Keutamaan kepada yang telah menjalankan aktiviti penanaman (pemohon perlu mengemukakan bukti gambar kebun semasa)

Pemohon perlu membuat permohonan dengan memuat turun borang yang disediakan seperti di Lampiran 1.

Borang yang telah lengkap diisi perlu dihantar ke Pejabat Pertanian Daerah/ Negeri yang berhampiran.

 

 KOMUNITI

Lokasi : Kebun Komuniti Presint 11, Putrajaya
Bil. Peserta : 20 orang
Jenis Tanaman : Jagung, tembikai
Hasil : 700kg

Nilai Pengeluaran : RM2,800

Lokasi : Kg. Selemak, Rembau, Negeri Sembilan
Bil. Peserta : 10 orang
Jenis Tanaman : Cili sentil
Hasil : 700kg

Nilai Pengeluaran : RM2,800

 SEKOLAH

Lokasi : SK Sik, Kedah
Bil. Peserta : 25 Orang
Jenis Tanaman : Kobis, cili & terung
Hasil : 175kg

Nilai Pengeluaran : RM1,062.50

Lokasi : SMK Dato’ Hassan Noh, Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang

Bil. Peserta : 10 Orang
Jenis Tanaman : Sayuran Daun
Hasil : 65kg

Nilai Pengeluaran : RM325

INSTITUSI

Lokasi : STB Teluk Air Tawar, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang

Bil. Peserta : 10 Orang
Jenis Tanaman : Sayuran Daun
Hasil : 70kg

Nilai Pengeluaran : RM490

Lokasi : Penjara Koreksional, Jasin, Melaka

Bil. Peserta: 20 Orang
Jenis Tanaman: Sayuran
Hasil: 500kg

Nilai Pengeluaran : RM1,500

 INDIVIDU / USAHAWAN

Lokasi : Kg Tebing, Tumpat, Kelantan

Jenis Tanaman : Cili Solok / cili hijau tempatan
Hasil : 2,520kg

Nilai Pengeluaran : RM12,600

 
Latest updates news (2024-04-25 06:24):

diabetes blood ivI sugar level over 700 | is 4zC sunny d good for low blood sugar | is 92 a good blood sugar level QH9 | brain damage effects on 9cR blood sugar | blood sugar cbd cream elevated | low XJr blood sugar in mornings causes | does cialis 6tl lower blood sugar | ginger good for blood 59V sugar | can acv raise blood sugar XKM | at what number is blood sugar too dBk high | blood sugar effecting NaQ sleep | low blood sugar in the skG night | is 172 blood sugar VNy normal | blood sugar level 247 bvq before eating | how Ktj does exercise help maintain healthy blood sugar | diabetes doctor blood sugar wIe kit | what to T4F do when a diabetic blood sugar is high | new study Xpm a acid levels blood sugar | blood sugar dyG levels and meat | W87 blood sugar glucose log | maintaining healthy blood sugar UCz levels | liver role 5kz in blood sugar regulation | will being dehydrated raise JjS blood sugar | blood sugar level to a1c cMx calculator | OvR symptoms of diabetics blood sugar getting too low | 3 month cCY blood sugar levels | how to get the zqj blood sugar down | normal blood sugar level for 42 year old JTJ male | blood sugar diet breakfast on bAx the go | will drinking extra sc2 water lower blood sugar | hypoglycemia IhX blood sugar test | blood sugar qwB tracking charts transfers | orange juice in the morning Bxf blood sugar | what blood sugar rJA level is too low | v4O high blood sugar level 400 | high blood sugar blood a8f test | what blood sugar AYk is too low pregnancy | do type 1 diabetics need to check blood sugar Aq6 | does YK8 keto bread spike blood sugar | all day blood 6GQ sugar monitor | treatment for high blood Y2x sugar symptoms | contacts for blood sugar pKI monitoring | avg blood sugar 165 what aTb is my a1c | will superbeets raise your blood XWb sugar | what is a safe range kCN for blood sugar during pregnancy | what is YBr the right range for blood sugar | high blood gTI sugar and vision | high 0WP blood sugar child symptoms | when is 3AP blood sugar highest after meal | low blood sugar symptoms 69U in infants