Program Agropelancongan

Agropelancongan adalah aktiviti pelancongan yang berkaitan sektor pertanian iaitu berasaskan tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani (IAT) dan kraftangan.

Projek Membina dan Menaik Taraf Infrastruktur Pusat Agropelancongan  merupakan program Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI). Ia dilaksanakan oleh semua agensi dan jabatan dibawah MAFI termasuk Jabatan Pertanian. Program ini bertujuan untuk:

a. Memperkasakan aktiviti ekonomi dan keusahawanan masyarakat tani yang terdiri daripada petani, penternak dan nelayan dengan mempelbagaikan
    sumber pendapatan mereka.
b. Membuka peluang pekerjaan baharu kepada penduduk setempat.

Program ini dipertimbangkan kepada setiap pengusaha berdasarkan kriteria seperti berikut:

a. Warganegara Malaysia
b. Petani, penternak dan nelayan yang sedang menjalankan aktiviti pengerluaran makan seperti:

       i. Tanaman
      ii. Perikanan
      iii. Penternakan
      iv. Pemprosesan makanan

c. Entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sayrikat Malaysia (SSM) sama ada di Bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] atau enterprise yang diperbadankan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 [Akta 197].
d. Koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
e. Pertubuhan yang berdaftar dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
f. Pertubuhan Bukan Kerajaan yang berdaftar dengan Jabatan Pertubuhan Malaysia
g. Pengusaha-pengusaha dibawah kategori pengusaha kecil dan mikro yang memperolehi nilai jualan tahunan kurang atau tidak melebihi RM3 juta

Keutamaan diberikan kepada pusat-pusat agropelancongan seperti berikut:

a. Telah dibangunkan dimana aktiviti pertanian telah dijalankan dan berpotensi untuk menerima kunjungan pengunjung
b. Menerapkan elemen pelancongan dimana pengunjung dapat merasai aktiviti-aktiviti yang dijalankan serta mengenali secara lebih dekat khazanah warisan bangsa, keunikan budaya serta tradisi masyarakat setempat (feel), menikmati hidangan unik mengikut negeri (taste) dan berinteraksi dengan hidupan/haiwan tenakan (catch)
c. Belum pernah diluluskan bantuan geran agropelancongan oleh MAFI
d. Telah menunjukkan prestasi perniagaan pertanian yang baik sekurang-kurangnya satu tahun dan tidak diisytiharkan muflis

Program ini menawarkan bantuan bagi membina dan menaiktaraf infrastruktur seperti berikut;

a. Jalan crusher run, mini tar dan pembaikan laluan masuk
b. Pembinaan danmenaiktaraf surau
c. Pembinaan dan menaiktaraf dewan. galeri jualan tandas awam dan pusat informasi pengunjung
d. Pengindahan landskap
e. Pembinaan longkang/perparitan dan sistem perpaipan dalam kawasan
f. Pembinaan dan menaiktaraf papan tanda
g. Lain-lain skop kerja bina dan naiktaraf yang mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Agropelancongan, MAFI

Permohonan boleh dibuat melalui Pejabat Pertanian Daerah terdekat atau negeri dimana usahawan beroperasi. Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

Seksyen Industri Asas Tani
Bahagian Pengembangan Pertanian
Jabatan Pertanian Malaysia

Dokumen PDF:Garis Panduan Geran Pemadanan

Latest updates news (2024-04-25 06:48):

nHC happy place cbd gummies review | cbd cbd vape gummies sex | cbd gummies cause platelet count eao to be high | can you legally buy cbd gummies qkG | pure cbd gummies email jIi | does cbd gummies break a fast sF7 | Mp4 sanjay gupta cbd gummies | cbd gummies do they have thc zlD in them | royal blend 750mg cbd gummies reviews Qjr | full spectrum 25 mg qKS cbd gummy bears | do cbd gummies dHr help with sugar addiction | mile l08 high cure cbd gummies | hemp Sqj techniques cbd gummies | RF5 cbd gummies cannabidiol life | buy Hjy cbd gummies bulk | cbd pharm gummy QNB bears review | joint restore gummies GpE boswellia cbd formula | beezbee wx3 cbd gummy reviews | rpg natures boost cbd gummies | the shark tank cbd gummies Kz6 | pictures of cbd Hz5 gummies | wana sour gummies 1 1 fjB cbd thc | cbd DxH gummies by wholesale | most effective chow cbd gummies | full spectrum cR5 cbd gummies bulk | nala labs cbd gummies bWx | cO4 50 mg cbd per gummy | spectrum dKr md cbd gummies | green gummy bear cbd Y6N | how do cbd gummies help MBy you quit smoking | cbd for sale gummy manufacturers | biogold cbd gummies p4a reviews | natures only 3vn cbd gummies mayim | wana cbd kmP thc 1 1 gummies strain | can you get cbd gummies at NyE walmart | where can i get cbd bSu gummies from | lucent fyl valley cbd gummies reviews | cbd gummies 2020 cbd oil | 3000mg cbd sour f2v worms cbd gummies justcbd | serenity eqD cbd gummies for type 2 diabetes | is cbd 9j1 oil more effective than gummies | 7O5 how long does it take cbd gummy bears to work | cbd gummy BOU bears 250mg by justcbd | cbd gummies free trial sale | green lobster ree cbd gummies shark tank | high dose cbd gummies OrR uk | royal cbd gummies for pain Qtc | Jjj mike tyson cbd gummy | uWK liberty cbd gummy bears price | cbd gummy bear brands Ib8