Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product (CUP)

Geran Pemadanan merupakan program Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) dengan menggunakan peruntukan Program Pembangunan Usahawan Pertanian dan Industri Makanan. Ia dilaksanakan oleh semua agensi dan jabatan dibawah MAFI termasuk Jabatan Pertanian. Program ini bertujuan untuk membantu usahawan PKS melalui penyediaan dana (secara geran padanan) bagi meningkatkan pengeluaran, kebolehpasaran serta hasil jualan produk.

Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product (CUP) ini dipertimbangkan kepada usahawan industri makanan dan asas tani dalam kategori kecil yang memperoleh nilai jualan kasar tahunan dibawah RM300,000.

Program ini menawarkan bantuan dibawah skop;

  1. Kajian pembangunan kualiti produk
  2. Reka bentuk pembungkusan dan perlabelan
  3. Peningkatan kapasiti pengeluaran
  4. Penambahbaikan premis
  5. Perolehan papan tanda perniagaan


Kerajaan membiayai jumlah kos projek (termasuk cukai Jualan dan perkhidmatan) bagi setiap permohonan pada kadar;

  1. 100% sehingga maksimum RM1,000 dibawah Skop Kajian Pembangunan Kualiti Produk
  2. 70% sehingga maksimum RM60,000 dibawah lain-lain skop.


Program ini dipertimbangkan kepada setiap usahawan berdasarkan kriteria seperti berikut:

a. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] atau didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 [Akta 197]
b.  Persatuan nelayan yang berdaftar di bawah Akta Persatuan Nelayan 1971
c. Pertubuhan peladang yang berdaftar di bawah Perlembagaan Pertubuhan Peladang
d. Koperasi didaftarkan di bawah Akta Koperasi 1993 [Akta 502)
e. Pertubuhan bukan Kerajaan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966
f. Mempunyai lesen perniagaan
g. Mempunyai premis perniagaan/lesen premis yang sah
h. Mempunyai premis perniagaan/ruang khas perniagaan yang mempunyai lesen premis yang sah
i. Peserta yang telah berjaya dan telah dipantau selama sekurang-kurangnya satu tahun dibawah Projek Azam Tani, Program Rezeki Tani  dan Program Agroprenuer Muda

Permohonan boleh dibuat melalui Pejabat Pertanian Daerah terdekat dan negeri dimana usahawan beroperasi. Untuk maklumat lanjut sila hubungi:

Seksyen Indus tri Asas Tani
Bahagian Pengembangan Pertanian
Jabatan Pertanian Malaysia

DOKUMEN PDF: GARIS PANDUAN GERAN PEMADANAN CUP – 2021

Latest updates news (2024-06-18 16:34):

what is the best cbd tmN gummies brand | e06 plus gummies dosage cbd | cbd Y92 gummy bears lair relieve pain | cbd gummy for arthritis pain t3O | low price cbd gummies hempbombs | keino most effective cbd gummies | serenity gummies cbd cbd vape | how long are cbd gummies hzv in your system | gummi bears IQ7 in 250 mg cbd | cbd gummies for adhd and fRM autism uk | cbd nNY gummies stop smoking uk | kona cbd for sale gummies | where can i buy pure strength cbd 9UQ gummies | essential O0U cbd extract gummies price | best JOt cbd gummies canada | biolyfe cbd gummies review MCP | oros pTu cbd gummies tinnitus | what G03 are just cbd gummies | how to make your own dgi cbd gummies teaser pleaser | nNO super strength cbd gummies | trunature cbd gummies cost S2M | cbd gummies give XpE me diarrhea | Uag sour neon cbd gummies | cbd oil microdosing cbd gummies | big narstie cbd gummies d4Y | keylife cbd gummies review 6fs | gummy cbd sour AMK twerps | lucent valley cbd gummies Pf1 website | 8Xt super cbd gummies shark tank | true bliss OX9 cbd gummies reviews | testo free shipping cbd gummies | cbd oil gummies Q9x cvs | do cbd gummies bcB make you laugh | magnolia hemp cbd gummies bvc | pot gummies vs khI cbd gummies | just cbd OB6 cbd gummies review | can tFL cbd gummies give you headaches | cbdfx broad spectrum cbd gummies with rl8 turmeric | YBk cbd gummies and dr oz | phc genuine cbd gummies | how ouB fast do cbd gummies work | i feel a body buzz from TlN 150mg cbd gummies | cbd rpW hemp direct gummies | cbd gummies FtG 10 000 mg | hemp bombs certified pure cbd gummies jC3 | did mayim FpD bialik invent cbd gummies | tamra judge cbd YDw gummies | cbd gummies for sore dQT throat | mCQ can you get cbd gummies in australia | doctor recommended elixir cbd gummies