Introduction Community Agricultural

Program Pembangunan Pertanian Komuniti (PPPK) merupakan projek yang membantu isi rumah meringankan kos sara hidup dengan cara mengeluarkan sendiri bahan makanan melalui bimbingan Jabatan Pertanian dengan penglibatan pelbagai Jabatan dan Agensi yang berkaitan di peringkat Negeri dan Persekutuan.

Penyertaan penduduk dalam aktiviti pengeluaran bahan pertanian makanan boleh menambah pendapatan dan seterusnya mengurangkan kos sara hidup di bandar, pinggir pandar dan luar bandar selain mewujudkan peluang pekerjaan dan penjualan hasil pertanian (segar atau diproses) sebagai salah satu sumber pendapatan penduduk.

PPPK berperanan sebagai salah satu strategi untuk menggalakkan interaksi sosial antara penduduk tempatan selain membantu meningkatkan motivasi diri para peserta projek dengan kemampuan untuk membentuk komuniti sendiri dan bekerja secara berpasukan untuk menghasilkan produk makanan sama ada untuk kegunaan sendiri atau untuk dijual.

PPPK dilihat sebagai amalan mampan kerana ia memberi manfaat dari aspek sosial, ekonomi dan persekitaran kawasan seperti mengurangkan ‘ecological footprints’ dan ‘carbon footprints’ bandar, mengguna dan mengitar semula sisa dapur dan menjana peluang pekerjaan serta menyokong kepada keperluan makanan penduduk. PPPK menjadi medium penting untuk bekalan makanan tempatan secara berterusan, menjamin keselamatan dan kebersihan makanan serta membantu pengurusan persekitaran bandar yang menjurus ke arah kelestarian pertanian (sustainable agriculture).


1.  Warganegara Malaysia
2.  Berminat dan bersedia memberi komitmen sepenuhnya kepada pelaksanaan projek.
3.  Bagi projek kategori individu, dilaksanakan secara individu berkelompok (minimum 10 orang) di kawasan kediaman masing-masing.
4.  Bagi kategori usahawan, peserta mestilah menjalankan aktiviti jualan/pemasaran hasil pertanian, peralatan pertanian, input pertanian
5.  Bagi projek kategori komuniti, sekolah dan institusi, projek dilaksanakan secara berkumpulan dengan bilangan minima 10 orang peserta.
6.  Tapak projek perlu mendapat kebenaran pemilik tanah atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
7.  Mematuhi peraturan tempat kediaman yang berkuatkuasa
8.  Keutamaan kepada yang telah menjalankan aktiviti penanaman (pemohon perlu mengemukakan bukti gambar kebun semasa)

Pemohon perlu membuat permohonan dengan memuat turun borang yang disediakan seperti di Lampiran 1.

Borang yang telah lengkap diisi perlu dihantar ke Pejabat Pertanian Daerah/ Negeri yang berhampiran.

 

 KOMUNITI

Lokasi : Kebun Komuniti Presint 11, Putrajaya
Bil. Peserta : 20 orang
Jenis Tanaman : Jagung, tembikai
Hasil : 700kg

Nilai Pengeluaran : RM2,800

Lokasi : Kg. Selemak, Rembau, Negeri Sembilan
Bil. Peserta : 10 orang
Jenis Tanaman : Cili sentil
Hasil : 700kg

Nilai Pengeluaran : RM2,800

 SEKOLAH

Lokasi : SK Sik, Kedah
Bil. Peserta : 25 Orang
Jenis Tanaman : Kobis, cili & terung
Hasil : 175kg

Nilai Pengeluaran : RM1,062.50

Lokasi : SMK Dato’ Hassan Noh, Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang

Bil. Peserta : 10 Orang
Jenis Tanaman : Sayuran Daun
Hasil : 65kg

Nilai Pengeluaran : RM325

INSTITUSI

Lokasi : STB Teluk Air Tawar, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang

Bil. Peserta : 10 Orang
Jenis Tanaman : Sayuran Daun
Hasil : 70kg

Nilai Pengeluaran : RM490

Lokasi : Penjara Koreksional, Jasin, Melaka

Bil. Peserta: 20 Orang
Jenis Tanaman: Sayuran
Hasil: 500kg

Nilai Pengeluaran : RM1,500

 INDIVIDU / USAHAWAN

Lokasi : Kg Tebing, Tumpat, Kelantan

Jenis Tanaman : Cili Solok / cili hijau tempatan
Hasil : 2,520kg

Nilai Pengeluaran : RM12,600